درست هفته پیش بود که در شلوغی میهمانان و خواهرعزیز و خانواده ی گرامی شان سال گذشته را با همه خاطرات خوب و بدش تحویل دادیم و سال جدید را با احترام تحویل گرفتیم تا چه پیش آید.

و حالا در یک روز ابری ، باز برگشته ایم به همان روزهایی که چندهفته پیش داشته ایم با این تغییر که بدنمان و فکرمان خسته از همه ی این شلوغی هاست. و دوباره بهاری را شروعی کرده ایم که تغییر اساسی اش تنها  یک شماره از سالی است که بیشتر شده است ... 95

سال 94 خیلی خوب نبود...این را من نمی گویم . هرکس برای دید و بازدید عید آمد گفت.. شاید ما آدم ها توقعاتمان از آینده همیشه بیشتر از حال است. همیشه وقتی سال جدید را شروع می کنیم ، حس می کنیم سال بعدش باید بهتر باشد.. ولی برای من و خانواده ی من اصلا خوب نبود پر بود از سختی هایی که فقط خودمان فهمیدیم .. سالی که مسافرت از زندگی مان خط خورد. سالی که پدر با کمی بی توجهی ما روزها و شبهای سختی را گذراند  و جانمان به لب رسید تا  توانستیم با دارو  کنترلش کنیم. سالی که مشکلات کاری و مالی گریبانگیرمان بود.. سالی که از دوستان متأسفانه ! نه تنها همدردی و یاری ندیدم ، بلکه هر روز فاصله ام از آن ها بیشتر شد و هی درد تنهایی را بیشتر حس کردم :(

اما گذشت و به قول شهریار گذاشتیم به دیگران ...

اما سال 95  .. !

خیلی وقت است که دیگر آرزوها و رویاهای شیک و فانتزی را در سر نمی پرورانم . خیلی وقت است که دیگر امیدم تنها به خداست .. و تکیه ام به خانواده ی ای که با همه ضعیف بودنم تکیه گاهشان هستم  اما باز هم از خدا می خواهم سال 95 را سال باز کردن همه ی درهای رحمتش قرار بدهد. از خدا می خواهم پدرو مادرم، خانواده ام ،  این تنها  سرمایه های زندگی ام .   تنها دلیل بودنم را با همه ی پیری و ضعیف بودن و بیماری شان برایم نگه دارد.. از خدا می خواهم و همیشه هم سرنماز تنها دعایم همین بوده   و هست که به من و خانواده و دوستانی که دوستم دارند و دوستشان دارم آرامش  بدهد.. از خدا می خواهم  مِهر آن هایی را که به زور می خواهم در دلم نگهشان دارم را از دلم بیرون کند! از خدا می خواهم سال 95 سالی باشد پر از اتفاق های خوب و قشنگ . از خدا خیلی چیزهای دیگر را می خواهم اما  اولویت هایم همین هاست . همین آرزوهایم را برآورده کند کافیست. والسلام نامه تمام !

 * راستی عیدتان مبارک :)

منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : دلشوره های آفتابگردان |سال 95 منبع : |سال 95 منبع : |سال 95 منبع : |سال 95 منبع : |سال 95 منبع : |سال 95 منبع : |سال 95
برچسب ها : خواهم ,سالی ,خانواده ,خیلی ,همین ,کنیم